ورود توسط

۹۹-۲

برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید wright torch serology parasitology microb 1 hematology bk bioshimi ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

غربالگری سندروم داون

  آزمایش های غربالگری بیوشیمیایی برنامه : آزمایش های غربالگری سه ماهه اول Double Marker شامل PAPP-A و Free β hCG در ۱۱ تا ۱۳ هفته و ۶ روز بارداری . نتایج تعیین میزان این مارکرها به همراه اندازه گیری nuchal translucency جنین در سونوگرافی به صورت combined test در برگه گزارش ارائه می گردد. […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Iron

  دستورالعمل استاندار آهن(FE)  در سرم شماره سند : ۴۷-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۳ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان شرح آزمایش: از خصوصیات ویژه بسیاری از بیماری ها مانند کم خونی فقر اهن و هموکروماتوز وجود سطح […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Calcium

      دستورالعمل استاندارد کلسیم (CALCIUM) شماره سند : ۵۶-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۴ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان ازمون کلسیم برای ارزیابی عملکرد پاراتیرویید و متابولیسم کلسیم استفاده میشود.سطح کلسیم سرمی برای بررسی وضع مبتلایان […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

MG

  دستورالعمل استاندارد منیزیم خون شماره سند : ۳۵-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۴ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان کاربرد : بیشتر منیزیم داخل بدن سلولی است.رد حدود نیمی از ان در استخوانها وجود دارد.وجود این الکترولیت تقریبا […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Phosporus

  دستورالعمل استاندار د PHOS PHOURS در سرم شماره سند : ۵۲-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۵ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری:تغییردستورالعمل محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان موارد کاربرد : دفع کلیوی فسفر باید با مقدار ورودی ان از طریق رژیم غذایی برابر باشد […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Bilirubin

  دستورالعمل استاندارد بیلی روبین شماره سند : ۴۸-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از ۴ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان دستورالعمل استاندارد بیلی روبینTOTAL عنوان : اندازه گیری میزان بیلی روبین (BILIROBIN ) در سرم   کاربرد : سطح […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

Uric Acid

  دستورالعمل استاندارد URIC ACID  در سرم   شماره سند : ۴۴-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۴ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان عنوان : اندازه گیری میزان اسید اوریک URIC ACIO (TOOS) در سرم اسید اوریک ترکیب نیتروژن […]

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: