دوره ی ۱۴۰۰-۱

/
نتایج کنترل کیفی خارجی برای مشاهده ی هر برگه روی آن کلیک کنید. …

آزمایش TORCH

/
آزمایش TORCH نکات اولیه و ضروری آزمایش TORCH یک ارزیابی کاربردی د…

۹۹-۳

/
برای دیدن هر بخش روی آن کلیک کنید CBC microb 2 syndrom down Torch s…

۹۹-۲

/
برای دانلود هر فایل روی آن کلیک کنید wright torch serology parasitology microb 1 hematology bk bioshimi…

بروشور ها

/
دستورالعمل ها نحوه ی جمع آوری پرولاکتین …

غربالگری سندروم داون

/
  آزمایش های غربالگری بیوشیمیایی برنامه : آزمایش های غربا…

Iron

/
  دستورالعمل استاندار آهن(FE)  در سرم شماره …

Calcium

/
      دستورالعمل استاندارد کلسیم (CALCIUM) …

MG

/
  دستورالعمل استاندارد منیزیم خون شماره سند : ۳۵-۱…