Uric Acid

 
دستورالعمل استاندارد URIC ACID  در سرم

 

شماره سند : ۴۴-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۴ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل
محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان

عنوان : اندازه گیری میزان اسید اوریک URIC ACIO (TOOS) در سرم

اسید اوریک ترکیب نیتروژن دار و محصول نهایی تجزیه پورین میباشد.۷۵% اسید اوریک توسط کلیه و ۲۵%ان از طریق روده ها دفع میشود.هنگامی که اسید اوریک بالا میرود بیمار ممکن است دچار نقرص شود.اسید اوریک ممکن است در بافت نرم نیز رسوب کند که به ان توفی گویند.چنانچه غلظت اسید اوریک ادرار به حد فوق اشباع برسد کریستالی شده و تشکیل سنگ کلیه میدهد که میتواند سبب انسداد میزنای شود.اسیداوریک عمدتا در کبد ساخته میشودسرعت ساخت کبدی و دفع کلیوی ان تعیین کننده غلظت خونی اسیداوریک میباشد.مقداراسیداوریک برحسب سن و جنس تغییرمینماید.تولید بیش از اندازه اسید اوریک ممکن است بعلت کمبود نوعی انزیم تجزیه کننده پدید اید که موجب تحریک تجزیه پورین گردد یا در مبتلایان به سرطان که سرعت نوسازی و تجزیه پورین و DNA بسیار زیاد است بوجود اید.

بیماری های کلیوی نقص در تجزیه کلیوی استفاده از الکل گرسنگی استفاده از بعضی داروها میتوانند باعث افزایش اسیداوریک شوند.

اقدامات وابسته :

ـ اطلاع داشتن در مورد تاثیرات متقابل Cross Reaction بر روی تست از جمله تداخلات دارویی و یا عوامل مداخله گری چون ایکتریک ، همولیز و لیپمیک

ـ داشتن آشنایی کامل با اصول کنترل کیفی و محدوده مجاز تعیین شده برای این تست و آگاهی از تفسیر نتایج حاصله از کنترل کیفی قوانین موجود در آزمایشگاه از جمله قوانین وستگارد

ـ آشنایی با سیستم نرم افزاری کنترل کیفی آزمایشگاه جهت ثبت نتایج حاصل از سرم کنترلهای خوانده شده و تحلیل آماری نتایج حاصله

ـ آشنایی با روش ساخت محلول ها و شرایط نگهداری آنها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به کالیبره بوده تجهیزات از جمله اتوآنالیزر  ، سمپلرها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به سالم بودن ادوات و تاریخ انقضاء آن از جمله سرم کنترل ها ، کالیبراتور و نیز محلول های مربوطه

ـ آشنایی با اپراتوری تجهیزات لازم برای انجام تست از قبیل : اتوآنالیزر ، سمپلرها ، سانتریفیوژها و

ـ آگاهی کامل نسب به اصول ایمنی و کار در آزمایشگاه و نیز بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد

 

صلاحیت و شایستگی کاربر :

از آنجا که این تست توسط اپراتور بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی

در بخش مربوطه از جمله تحصیلات، مهارت، تجربه و آموزش باید رعایت گردد.

 

نوع نمونه :

سرم ، پلاسما همراه با EDTA و  ادرار

پایداری اسیداوریک در سرم یا پلاسما

در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۳ روز

در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد ۷ روز

در دمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد ۶ ماه

پایداری اسید اوریک در ادرار

در دمای ۲۰ تا ۲۵  درجه سانتیگراد ۴ روز

ادرار باید نسبت ۱ + ۱۰ با آب مطر رقیق شود و عدد بدست آمده را در ۱۱ ضرب شود

مقدار : ۱۰۰ میکرولیتر

معیارهای REJECTION ( موارد رد نمونه )

زمانیکه  نمونه همولیز شدید ، ایکتریک شدید ، لیپمیک شدید باشد نمونه قابل قبول نمی باشد .

تاثیر عوامل ایکتر ، همولیز ، لیپمیک

هموگلوبین تا غلظت ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر  و تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و بیلی روبین تا غلظت ۲۰ میلی گرم در دسی لیتر  باعث تداخل در آزمایش  نمی شوند

 

عوامل موثر در آماده سازی نمونه ( عوامل مداخله گر  ):

استرس موجب افزایش سطح اسیداوریک میشود.

داروهای حاجب اشعه X موجب افزایش دفع اسیداوریک و کاهش سطح ان میگردند.

داروهای افزایش دهنده سطح ان عبارتند از :الکل ، اسیداسکوربیک ، کافئین سیس پلاتین ، دیازوکسید، اپی نفرین، اتامبوتول لوودپا، اسیدنیکوتینیک،فنوتیازین و تئوفیلین.

داروهای کاهنده:اسپرین دوز بالا الوپورینول ازاتیوپرین کلوفیرات کورتیکواستروئید استروژن دیورتیکها گایفنزین مانیتول وارفارین.

 

معرف ها :

معرف شماره ۱ :

Phosphate buffer                     PH                   ۱۰۰ mmol/L

TOOS                                                              ۱mmol/L

Ascorbateoxidase

معرف شماره ۲ :

Phosphate buffer                                 PH7.0                          ۱۰۰mmol/L

۴٫Aminantipyrine                                PH7/0                          ۰٫۳mmol/l

K(Fe(CN))

Deroxidase (pod)                                                      ۱۰u.mol/l

Uriease

 

کیت ها : شرکت بیوسیستم کیت تشخیص کمی اسید اوریک  در سرم یا پلاسما

محیط نگهداری :

محلول ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ها قابل مصرف میباشند از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداری شود .

مراحل اجرایی کار:

قبل از اجرای کار بروشور کیت مطالعه و بررسی شود.

در صورت تغییر کیت پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود.

ادامه مراحل اجرایی کار با دستگاه به دستورالعمل اجرایی دستگاه هیتاچی ۹۱۱مراجعه شود.

جهت انجام آزمایش به روش دستگاهی پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر را که شرکت تولید کننده ارائه نموده است چک و بررسی نمایید.

 

نکات ایمنی  :

استفاده از دستکش حین کار

کلیه موارد معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با معرف­ها و محلول­ها رعایت گردد.

رعایت تمام دستورالعمل­های ایمنی و بهداشت دفع مواد زائد و پسماندها.

چگونگی کنترل کیفیت آزمایش ( قبل از انجام کار و حین کار )

بمنظور اطمینان از صحت و دقت آزمایشات ما ملزم به قرار دادن سرم کنترل در اتوانالیزر هستیم . سرم کنترل را در شروع کار و قبل از گزارش جواب بیماران در دستگاه قرار داده و بعد از بدست آوردن جواب سرم کنترل های خوانده شده آنرا در منحنی لوی جینگ قرار داده و بر اساس قوانین وستگارد صحت و دقت آنرا بررسی می کنیم

جهت کالیبر استاندارد با کالیبراتور TruCal U و جهت کنترل  از راندوکس نرمال و با رنج بالابطور جداگانه استفاده کنید.

محدوده  مرجع (REFRENCE INTERVAL)

کودکان تا ۵ روز                   پسر                                                                                         دختر

                ۱/۹-۷/۹ mg/dl                                       ۱/۹-۷/۹ mg/dl

۲/۲-۵/۷ mg/dl                                       ۱/۷-۵/۱ mg/dl

۳/۰-۶/۴ mg/dl                                       ۳/۰-۶/۴ mg/dl

۳۲-۷/۴ mg/dl                                        ۳/۲-۶/۱ mg/dl

۴/۵-۸/۱ mg/dl                                       ۳/۲-۶/۴ mg/dl

 

حساسیت :

حداقل مقدار اسید اوریک قابل اندازه گیری ۳/۰ میلی گرم در دسی لیتر می باشد

 

چگونگی تفسیر نتایج در صورت لزوم

پدید آمدن اتفاقات متفرقه از جمله شکستن لوله در سانتریفوژ و کم بودن حجم نمونه.

غیر نرمال بودن نتیجه آزمایش در صورت عدم بیماری و سابقه

اطلاع یافتن از عدم رعایت دستورالعمل نمونه گیری.

 

تغییرات فیزیولوژیکی :

افزایش :

ورزش شدید و مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد پورین باعث افزایش اسیداوریک می شود .

و نیز برخی از داروها باعث افزایش فیزیولوژیک می شود .

Azathio prine , Ethacernic Acid (خوراکی)

Furosemide (خوراکی) methotrexate

کاهش :

و نیز برخی از داروها باعث کاهش فیزیولوژیکی است

Allopurinal , clofibrate , corticsteroids

Etharynic Acid (IV) Furose mide (IV)

 

مراجع و منابع :

ـ بروشور کیت

ـ کتاب جامع ازمایشگاهی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + شش =