Phosporus

 
دستورالعمل استاندار د PHOS PHOURS در سرم
شماره سند : ۵۲-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۵ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری:تغییردستورالعمل
محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان

موارد کاربرد :

دفع کلیوی فسفر باید با مقدار ورودی ان از طریق رژیم غذایی برابر باشد تا سطح فسفر سرم در حد طبیعی حفظ شود.سطح فسفر توسط سوخت و ساز کلسیم , PTH , دفع کلیوی و تا حد کمتری نیز جذب روده ای تعیین میشود. رابطه معکوس بین کلسیم و فسفر وجود دارد بطوریکه کاهش یکی موجب افزایش دیگری میشود . تنظیم فسفر توسط PTH به این صورت است که PTH موجب کاهش بازجذب کلیوی فسفر میشود,اما از سوی دیگر PTH و ویتامین D تا اندازه کمی موجب جذب روده ای فسفر میشود.فسفرغذا از روده باریک جذب میشود.جذب فسفر بسیار بالااست و تنها در موارد بسیار نادری هیپوفسفاتمی بعلت سوءجذب گوارشی مشاهده میشود. اما داروهای ضد اسید میتواند به فسفات متصل شود و جذب روده ای را کاهش دهند .

فسفر در بدن به شکل فسفات دیده می شود . بیش ترین تجمع آن به اشکال غیر آلی در استخوان ها است و همچنین در سلول ها  به صورت فسفولیپید ، اسیدهای نوکلئیک و ادنوزین تری فسفات که عامل انتقال انرژی است نیز دیده می شود فسفر در پلاسما به  صورت فسفات کلسیم است بنابراین سطح  فسفر پلاسما شدیداً به میزان کلسیم موجود در پلاسما وابسته است . کاربرد اندازه گیری فسفر در سرم و ادرار در تشخیص اختلالات کلیوی ، استخوانی و غدد پاراتیروئیدی است افزایش مقادیر فسفر در آسیب های کلیوی ، هیپوپاراتیروئیدیسم ، هیپوپاراتیروئیدیسم  کاذب و کمبود فسفات کلسیم در استخوان هاو سلول ها دیده می شود . کاهش فسفر در سوء جذب ، هایپر پاراتیروئیدیسم و کمبود ویتامین D مشاهده می شود . برای تکمیل اطلاعات در اکثر بیماری های فوق ، اندازه گیری غلظت کلسیم در کنار فسفر ضروری است .

 

 

اقدامات وابسته :

ـ اطلاع داشتن در مورد تاثیرات متقابل Cross Reaction بر روی تست از جمله تداخلات دارویی و یا عوامل مداخله گری چون ایکتریک ، همولیز و لیپمیک

ـ داشتن آشنایی کامل با اصول کنترل کیفی و محدوده مجاز تعیین شده برای این تست و آگاهی از تفسیر نتایج حاصله از کنترل کیفی قوانین موجود در آزمایشگاه از جمله قوانین وستگارد

ـ آشنایی با سیستم نرم افزاری کنترل کیفی آزمایشگاه جهت ثبت نتایج حاصل از سرم کنترلهای خوانده شده و تحلیل آماری نتایج حاصله

ـ آشنایی با روش ساخت محلول ها و شرایط نگهداری آنها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به کالیبره بوده تجهیزات از جمله اتوآنالیزر  ، سمپلرها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به سالم بودن ادوات و تاریخ انقضاء آن از جمله سرم کنترل ها ، کالیبراتور و نیز محلول های مربوطه

ـ آشنایی با اپراتوری تجهیزات لازم برای انجام تست از قبیل : اتوآنالیزر ، سمپلرها ، سانتریفیوژها و

ـ آگاهی کامل نسب به اصول ایمنی و کار در آزمایشگاه و نیز بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد

 

صلاحیت و شایستگی کاربر :

از آنجا که این تست توسط اپراتور بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی

در بخش مربوطه از جمله تحصیلات، مهارت، تجربه و آموزش باید رعایت گردد.

 

نوع نمونه :

سرم

مقدار : ۱۰۰ میکرولیتر

 

معیارهای REJECTION ( موارد رد نمونه )

زمانیکه  نمونه همولیز شدید ، ایکتریک شدید ، لیپمیک شدید باشد نمونه قابل قبول نمی باشد .

 

تاثیر عوامل ایکتر ، همولیز ، لیمپیک

اسید آسکوربیک تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر ، تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی لیتر در  دسی لیتر و بیلی  روبین تا غلظت ۶۰ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند .

 

تجهیزات ، مواد ، لوازم و آماده سازیهای مورد نیاز قبل از انجام کار  :

آماده بودن دستگاه و رسیدن دمای آن به °۳۷

 آماده بودن سرم یا پلاسما

فراهم بودن تجهیزات معمول آزمایشگاه پزشکی

آماده بودن معرف در دستگاه

آماده بودن آب مقطر سالم (صفر) متصل به دستگاه

آماده بودن سرم فیزلوژی

 

معرفها :

محتویات و مقادیر

معرف شماره ۱ :                    Glycine buffer

۵۰mmol/L                   Salphuric acid

                                    Detergent

معرف شماره ۲ :

۵۰mmol / L                 Glycinebnffer

۰٫۴ mmol/L                 Ammonium molybdate

استاندارد :

۵mg/dl                         standard

 

کیت ها :

شرکت پارس آزمون و التک کیت تشخیص کمی فسفر در سرم

 

 

محیط نگهداری :

محلول ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ما قابل مصرف می باشند

عوامل موثر در آماده سازی نمونه ( عوامل مداخله گر  ):

اسید آسکوربیک تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر ، تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر ، بیلی روبین تا غلظت ۶۰ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند .

همچنین اثر برخی داروها مانند  :

Anabolic steroid , And rogens

Beta Blokers , Ethanol , Ergocalci ferol

مصرف داروهای زیر می تواند باعث افزایش کاذب میزان فسفر غیر آلی می شود

Fat Emultion  , Methotrexte

مصرف داروهای زیر می تواند باعث کاهش فیزیولوژیک فسفر غیر آلی می شود .

Acetazolamide , Aluminium containing

Antacids , Amino Acids                

                                                                        

 

 

مراحل اجرایی کار:

قبل از اجرای کار بروشور کیت مطالعه و بررسی شود.

در صورت تغییر کیت پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود.

ادامه مراحل اجرایی کار با دستگاه به دستورالعمل اجرایی دستگاه هیتاچی ۹۱۱ مراجعه شود.

جهت انجام آزمایش به روش دستگاهی پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر را که شرکت تولید کننده ارائه نموده است چک و بررسی نمایید.

 

 

 

نکات ایمنی  :

استفاده از دستکش حین کار

کلیه موارد معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با معرف­ها و محلول­ها رعایت گردد.

رعایت تمام دستورالعمل­های ایمنی و بهداشت دفع مواد زائد و پسماندها.

 

چگونگی کنترل کیفیت آزمایش ( قبل از انجام کار و حین کار )

بمنظور اطمینان از صحت و دقت آزمایشات ما ملزم به قرار دادن سرم کنترل در اتوانالیزر هسستیم . سرم کنترل را در شروع کار و قبل از گزارش جواب بیماران در دستگاه قرار داده و بعد از بدست آوردن جواب سرم کنترل های خوانده شده آنرا در منحنی لوی جینگ قرار داده و بر اساس قوانین وستگارد صحت و دقت آنرا بررسی می کنیم

 

نحوه محاسبه در روش های کمی (در صورت لزوم )

به روش دستی و دستگاهی با جزئیات کامل در بروشور کیت آمده است به آن  مراجعه فرمائید .

محدوده  مرجع (REFRENCE INTERVAL)

در سرم یا پلاسما

نوزاد ۱ تا ۳۰  روزه                                                ۳/۹ – ۷/۷ mg/dl

نوزاد ۱ تا دوازده ماهه                                          ۳/۵-۶/۶ mg/dl

نوزاد ۱  تا ۳ ساله                                  ۳/۱-۶ mg/dl

نوزاد ۴   تا ۶ ساله                                                ۳/۳-۵/۶ mg/dl

نوزاد ۷ تا ۹ ساله                                  ۳-۵/۴ mg/dl

کودک ۱۰ تا ۱۲ ساله                                            ۳/۲ – ۵/۷ mg/dl

کودک ۱۳ تا ۱۵ ساله                                           ۲/۹-۵/۱ mg/dl

کودک ۱۶ تا ۱۸ ساله                                           ۲/۷-۴/۹ mg/dl

بزرگسالان                                                             ۲/۶-۴/۵ mg/dl

 

محدوده هشدار یا مقادیر بحرانی در صورت لزوم CRITICAL VALUE

محدوده ای که خارج از  باشد محدوده هشدار می باشد

 

چگونگی تفسیر نتایج در صورت لزوم

پدید آمدن اتفاقات متفرقه از جمله شکستن لوله در سانتریفوژ و کم بودن حجم نمونه.

غیر نرمال بودن نتیجه آزمایش در صورت عدم بیماری و سابقه

 

تغییرات فیزیولوژیکی :

حاملگی باعث کاهش میزان فسفر می شود که این امر در ۳ ماهه سوم حداکثر به میزان ۰/۳mg/dl می شود

 

مراجع و منابع :

ـ بروشور کیت

ـ کتاب جامع تشخیصی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =