MG

 
دستورالعمل استاندارد منیزیم خون
شماره سند : ۳۵-۱۹۹۱ تعداد صفحات : ۱ از  ۴ تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹ زمان بازنگری :تغییردستورالعمل
محدوده توزیع : بخش بیوشیمی تهیه کننده: پدرام پریچهره تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان

کاربرد :

بیشتر منیزیم داخل بدن سلولی است.رد حدود نیمی از ان در استخوانها وجود دارد.وجود این الکترولیت تقریبا برای تمامی فرایندهای سوخت و ساز بدن ضروری است.متابولیسم و ساخت کربوهیدراتها پروتئین ها و اسیدهای نوکلوئیک به منیریم وابسته است.ارزیابی سطح منیزیم در بیماران قلبی حائز اهمیت است.پایین بودن سطح منیزیم سبب افزایش تحریک پذیری قلب و تشدید اریتمی قلب میگردد.سطح عناصر داخل سلولی مانند پتاسیم منیزیم کلسیم وابستگی زیادی به یکدیگر دارد.مصرف بیش از اندازه الکل موجب الکل موجب افزایش دفع منیزیم از ادرار میشود.نشانه های کاهش منیزیم اغلب عصبی-عضلانی میباشد.از شایعترین علل افزایش سطح منیزیم خوردن داروهای ضد اسید حاوی منیزیم میباشد.نمونه خون گرفته شده نباید همولیز باشدزیرا موجب افزایش کاذب منیزیم میشود.نشانه های افزایش منیزیم عبارت از  خستگی شدید تهوع استفراغ و اختلال در تکلم است.

کمبود منیزیم یک نارسایی رایج است که به علل مختلفی همچون سوء تغذیه ، نقص در جذب ، نارسایی کلیوی ، غدد درون ریز رخ می دهد تحریک پذیر های عصبی و عضلانی مانند رعشه و علائم قلبی مانند بی نظمی ضربان قلب و تپش قلب از عوارض مربوط به کاهش غلظت منیزیم می باشد . کاهش مقادیر منیزیم معمولاً ارتباط مستقیمی با کاهش غلظت کلسیم و پتاسیم دارد به طوری که کاهش غلظت کلسیم ممکن است در نتیجه کاهش غلظت منیزیم ایجاد شود

افزایش غلظت منیزیم در دهیدراسیون ، نارسایی کلیوی و در پی استفاده از مقادیر زیاد آنتی اسیدها دیده می شود . همچنین ضعف در عکس العمل و فشار خون پایین نیز ممکن است با افزایش غلظت منیزیم  در ارتباط باشد

اقدامات وابسته :

ـ اطلاع داشتن در مورد تاثیرات متقابل Cross Reaction بر روی تست از جمله تداخلات دارویی و یا عوامل مداخله گری چون ایکتریک ، همولیز و لیمپیک

ـ داشتن آشنایی کامل با اصول کنترل کیفی و محدوده مجاز تعیین شده برای این تست و آگاهی از تفسیر نتایج حاصله از کنترل کیفی قوانین موجود در آزمایشگاه از جمله قوانین وستگارد

ـ آشنایی با سیستم نرم افزاری کنترل کیفی آزمایشگاه جهت ثبت نتایج حاصل از سرم کنترلهای خوانده شده و تحلیل آماری نتایج حاصله

ـ آشنایی با روش ساخت محلول ها و شرایط نگهداری آنها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به روش دستی  ، سمپلرها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به سالم بودن ادوات و تاریخ انقضاء آن از جمله سرم کنترل ها ، کالیبراتور و نیز محلول های مربوطه

ـ آشنایی با اپراتوری تجهیزات لازم برای انجام تست از قبیل : اتوآنالیزر ، سمپلرها ، سانتریفیوژها و

ـ آگاهی کامل نسب به اصول ایمنی و کار در آزمایشگاه و نیز بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد

 

مراحل اجرایی کار:

قبل از اجرای کار بروشور کیت مطالعه و بررسی شود.

در صورت تغییر کیت پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود.

ادامه مراحل اجرایی کار در قسمت روش دستی بروشور آمده است..

جهت انجام آزمایش به روش دستگاهی پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر را که شرکت تولید کننده ارائه نموده است چک و بررسی نمایید.

 

تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:

وسایل معمول آزمایشگاه موجود باشد.

دستگاه اسپکتروفتومتر کالیبره و آماده کار باشد.

 

صلاحیت و شایستگی کاربر :

از آنجا که این تست توسط اپراتور بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی

در بخش مربوطه از جمله تحصیلات، مهارت، تجربه و آموزش باید رعایت گردد.

 

نوع نمونه :

سرم(همولیز نباشد)

مقدار : ۱۰۰ میکرولیتر

 

معیارهای REJECTION ( موارد رد نمونه )

زمانیکه  نمونه همولیز ، ایکتریک شدید ، لیپمیک شدید باشد نمونه قابل قبول نمی باشد .

 

تاثیر عوامل ایکتر ، همولیز ، لیمپیک

بیلی روبین تا غلظت ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر  و تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش  نمی شوند

 

عوامل موثر در آماده سازی نمونه ( عوامل مداخله گر  ):

دقت نمایید تا نمونه خون به هنگام خونگیری همولیز نگردد.منیزیم یونی داخل سلولی است و همولیز گلبولهای قرمز موجب ازاد شدن مقدار زیادی منیزیم به درون خون میریزد و سطح ان را بطور کاذب افزایش می دهد.

داروهای افزاینده:از داروهای تیروئیدی ضداسیدها ملین ها داروهای حاوی کلسیم لیتیم دیورتیکهای لوپ.

داروهای کاهنده:دیورتیکاه برخی انتی بیوتیکها انسولین

بیلی روبین تا غلظت ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر ، تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم ، هموگلوبین تا غلظت ۲۰۰ میلی گرم در دسی لیتر و اسیدآسکوربیک تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر و کلسیم تا غلظت ۲۵ میلی گرم  باعث تداخل در آزمایش نمی شود هموگلوبین حتی با غلظت های پایین نیز باعث تداخل در آزمایش می شود برخی داروها نیز می توانند باعث تداخل شوند

 

محیط نگهداری :

محلول ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تارخ مندرج بر روی ویال ها قابل مصرف می باشند از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاوت نور خودداری شود

 

نکات ایمنی  :

استفاده از دستکش حین کار

کلیه موارد معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با معرف­ها و محلول­ها رعایت گردد.

رعایت تمام دستورالعمل­های ایمنی و بهداشت دفع مواد زائد و پسماندها.

 

چگونگی کنترل کیفیت آزمایش ( قبل از انجام کار و حین کار )

بمنظور اطمینان از صحت و دقت آزمایشات ما ملزم به قرار دادن سرم کنترل در اتوانالیزر هستیم . سرم کنترل را در شروع کار و قبل از گزارش جواب بیماران در دستگاه قرار داده و بعد از بدست آوردن جواب سرم کنترل های خوانده شده آنرا در منحنی لوی جینگ قرار داده و بر اساس قوانین وستگارد صحت و دقت آنرا بررسی می کنیم

جهت کالیبر استاندارد با استاندارد mgو جهت کنترل از کنترل نرمال راندوکس بطور جداگانه استفاده کنید.

 

محدوده قابل گزارش :

این کیت جهت اندازه گیری منیزیم در محدوده۰۵ /۰ تا ۵ میلی گرم در دسی لیتر طراحی شده و در مواردی که مقدار منیزیم بیش از ۵ میلی گرم در دسی لیتر و کلسیم تا غلظت ۲۵ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند .

 

محدوده های نرمال (mg/dl)

نوزادان : ۰-۶ days       ۱/۲-۲٫۶    

                  ۱/۶-۲/۶             ۲years  -۷days                  

کودکان :۱/۵-۲/۳                                                                                                                

بزرگسالان :۱/۸-۳/۰

 

چگونگی تفسیر نتایج در صورت لزوم

پدید آمدن اتفاقات متفرقه از جمله شکستن لوله در سانتریفوژ و کم بودن حجم نمونه.

غیر نرمال بودن نتیجه آزمایش در صورت عدم بیماری و سابقه

اطلاع یافتن از عدم رعایت دستورالعمل نمونه گیری

 

 

مراجع و منابع :

ـ بروشور کیت

ـ کتاب جامع تشخیصی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − سه =