Creatinine

دستورالعمل استاندارد CREATININE  در سرم

شماره سند : ۵۴-۱۹۹۱

تعداد صفحات : ۴ از  ۴

تاریخ صدور : ۶/۲/۹۹

زمان بازنگری :تغییردستورالعمل

محدوده توزیع : بخش بیوشیمی

تهیه کننده: پدرام پریچهره

تصویب کننده:خانم دکتر کریم زادگان

کراتینین در پلاسمای یک فرد سالم ثابت است و نوسانات شدید ان به میزان مصرف شده تمرینات ورزشی و ادرار دفع شده بستگی دارد بنابراین افزایش در پلاسما همیشه نشانه کاهش تصفیه گلومرولی و اختلال در کلیه هاست.کراتینین محصول تجزیه کراتین فسفات است که در انقباض عضله اسکلتی شرکت مینماید.تولید روزانه کراتین و نتیجتا کراتینین به توده عضلانی بستگی دارد و نوسان بسیار اندک است.کراتینین تماما توسط کلیه ها دفع میشوند بنابرین نسبت مستقیم با عملکرد  دفعی کلیه ها دارد.اگر عملکرد دفعی کلیه ها طبیعی باشد باید  سطح کراتینین سرم باید ثابت و در حد طبیعی باقی بماند.افزایش اندکی در سطح کراتینین پس از مصرف غذا بویژه بدنبال مصرف مقادیر زیادی گوشت مشاهده میشود.افزایش سطح کراتینین نشانه مزمن بودن فرایند بیماری است.بطور کلی دو برابر شدن کراتینین نشانه ۵۰% کاهش در سرعت گلومرولی میباشد. سطح کراتینین همراه با اوره تفسیر میشود.

اساس ازمایش:

ازمایش کراتینین با الکالن پیرات تشکیل یک کمپلکس رنگی میدهد.شدت ایجاد شده متناسب با مقدار کراتینین در نمونه است.

 

اقدامات وابسته :

ـ اطلاع داشتن در مورد تاثیرات متقابل Cross Reaction بر روی تست از جمله تداخلات دارویی و یا عوامل مداخله گری چون ایکتریک ، همولیز و لیمپیک

ـ داشتن آشنایی کامل با اصول کنترل کیفی و محدوده مجاز تعیین شده برای این تست و آگاهی از تفسیر نتایج حاصله از کنترل کیفی قوانین موجود در آزمایشگاه از جمله قوانین وستگارد

ـ آشنایی با سیستم نرم افزاری کنترل کیفی آزمایشگاه جهت ثبت نتایج حاصل از سرم کنترلهای خوانده شده و تحلیل آماری نتایج حاصله

ـ آشنایی با روش ساخت محلول ها و شرایط نگهداری آنها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به کالیبره بوده تجهیزات از جمله اتوآنالیزر  ، سمپلرها

ـ داشتن آگاهی کامل نسبت به سالم بودن ادوات و تاریخ انقضاء آن از جمله سرم کنترل ها ، کالیبراتور و نیز محلول های مربوطه

ـ آشنایی با اپراتوری تجهیزات لازم برای انجام تست از قبیل : اتوآنالیزر ، سمپلرها ، سانتریفیوژها و …

ـ آگاهی کامل نسب به اصول ایمنی و کار در آزمایشگاه و نیز بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد

 

صلاحیت و شایستگی کاربر :

از آنجا که این تست توسط اپراتور بخش بیوشیمی انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی

در بخش مربوطه از جمله تحصیلات، مهارت، تجربه و آموزش باید رعایت گردد.

 

نوع نمونه :

سرم ، پلاسما همراه با هپارین و ادرار

پایداری کراتنین در سرم یا پلاسما:

در دمای ۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۷ روز

در دمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد ۳ ماه

 

مقدار : ۲۰۰ میکرولیتر

معیارهای REJECTION ( موارد رد نمونه )

زمانیکه  نمونه همولیز شدید ، ایکتریک شدید ، لیمپیک شدید باشد نمونه قابل قبول نمی باشد .

تاثیر عوامل ایکتر ، همولیز ، لیمپیک

اسید آسکوربیک تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر ، تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی لیتر در  دسی لیتر و بیلی  روبین تا غلظت ۴ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۵۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند .

 

معرفها :

محتویات و مقادیر

معرف شماره ۱ :                   Sodiumhydroxide        ۰٫۴ mol/l

معرف شماره ۲ :                               Picricacid         ۲۵mmol/l

 

کیت ها :

شرکت بیوسیستم کیت تشخیص کمی creatinine  در سرم یا پلاسما

 

محیط نگهداری :

محلول ها باید در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی ویال ما قابل مصرف می باشند از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداری شود

 

عوامل موثر در آماده سازی نمونه ( عوامل مداخله گر  ):

رژیم سرشار از گوشت موجب افزایش موقتی کراتینین سرم میگردد.

داروهای افزاینده : امینوگلیکوزیدها سایمتیدین داروهای شیمی درمانی حاوی فلزات سنگین و سایر داروهای سمی برای کلیه مانند سفالوسپورین ها.

اسید آسکوربیک تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر ، تری گلیسیرید تا غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر ، بیلی روبین تا غلظت ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر و هموگلوبین تا غلظت ۱۰ گرم در لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند .همولیز بسته به روش اندازه گیری  همولیز می تواند باعث افزایش کاذب کراتین و یا کاهش کاذب آن به روش ژافه کینتیک شود .

ایکتریک بودن سرم  : ایکتریک بودن سرم باعث کاهش کاذب کراتنین در اندازه گیری آن بروش های ژافه کینتیک و روش کیتهای دستگاه duponaco می شود .

لیمپی : لیمپیک بودن سرم باعث افزایش کاذب کراتنین در اندازه گیری آن به روش کیتهای دستگاه aca می شود افزایش اسید اوریک ، اسید استواسیتک و استون ، گلوکز باعث افزایش کاذب کراتین به روش ژافه می شود و نیز برخی از داروها :

برخی از داروها ا جمله نفروتوستیک باعث افزایش کراتنین می شوند

Acetohexamide , Ascorbic Acid .

Cefamandle , cefazolin , cefoxihin

 

 

مراحل اجرایی کار:

قبل از اجرای کار بروشور کیت مطالعه و بررسی شود.

در صورت تغییر کیت پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر بررسی، ثبت و گزارش شود.

ادامه مراحل اجرایی کار با دستگاه به دستورالعمل اجرایی دستگاه هیتاچی ۹۱۱ مراجعه شود.

جهت انجام آزمایش به روش دستگاهی پارامترهای دستگاهی تست مورد نظر را که شرکت تولید کننده ارائه نموده است چک و بررسی نمایید.

 

نکات ایمنی  :

استفاده از دستکش حین کار

کلیه موارد معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با معرف­ها و محلول­ها رعایت گردد.

رعایت تمام دستورالعمل­های ایمنی و بهداشت دفع مواد زائد و پسماندها.

 

چگونگی کنترل کیفیت آزمایش ( قبل از انجام کار و حین کار )

بمنظور اطمینان از صحت و دقت آزمایشات ما ملزم به قرار دادن سرم کنترل در اتوانالیزر هستیم . سرم کنترل را در شروع کار و قبل از گزارش جواب بیماران در دستگاه قرار داده و بعد از بدست آوردن جواب سرم کنترل های خوانده شده آنرا در منحنی لوی جینگ قرار داده و بر اساس قوانین وستگارد صحت و دقت آنرا بررسی می کنیم

جهت کالیبر استاندارد با کالیبراتور TruCal U و جهت کنترل Trulab N و Trulab P بطور جداگانه استفاده کنید.

محدوده  مرجع (REFRENCE INTERVAL)

در سرم یا پلاسما

آقایان                                                      ۰/۹-۱/۳   mg/dl

خانمها                                                      ۰/۶-۱/۱   mg/dl

 

چگونگی تفسیر نتایج در صورت لزوم

پدید آمدن اتفاقات متفرقه از جمله شکستن لوله در سانتریفوژ و کم بودن حجم نمونه.

غیر نرمال بودن نتیجه آزمایش در صورت عدم بیماری و سابقه

اطلاع یافتن از عدم رعایت دستورالعمل نمونه گیری

 

حساسیت :

حداقل مقدار کراتینین اندازه گیری ۰۳/۰ میلی گرم در دسی لیتر می باشد

 

تغییرات فیزیولوژیکی :

افزایش :

ورزش باعث افزایش کراتنین سرم می شود

کاهش :

حاملگی باعث کاهش کراتنین خصوصاً در سه ماهه اول و دوم می شود

 

مراجع و منابع :

ـ بروشور کیت

ـ کتاب جامع ازمایشگاهی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:
0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 4 =